3. ordentliche Sitzung der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission

...
Popis

PROGRAMM DER SITZUNG

1. Begrüßung

2. Projekt Česko-lichtenštejnské komise (ve spolupráci s NPÚ) 

2b. Vyhodnocení stavu uveřejnění publikací CZ-FL komise na webu: 

a. www.eliechtensteinensia.li/static/LTHK.html 

b. http://cesko-lichtenstejnskakomisehistoriku.cz 

3. Příprava publikování Souhrnné zprávy CZ-FL komise v angličtině 

4. Vyhodnocení výzkumného programu CZ-FL komise 

a. Lichtenštejnské rezidence 

b. Právněhistorické edice „Lichtenštejnský knížecí dům a česká právní věda“ 

c. Projekt Lichtenštejnský knížecí dům a modernizační proudy v českých zemích 

5. Přednáškové cykly a studentské projekty 

a. Přednáškový cyklus Lichtenštejnové jako fenomén středoevropských dějin 

b. Přednášky pro Südmährerbund Geislingen an der Steige 

6. Stanovení úkolů do příštího jednání 

7. Závěr jednání