Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Brno

...
Co-Vorsitzender

* 1965 

V letech 1984-1996 vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1992-1993 studoval právo na Právnické fakultě MU.

Působí jako profesor se specializací na obecné dějiny raného novověku na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Problematice dějin Lichtenštejnů se věnuje především v kontextu výzkumu společenských proměn ve střední Evropě v pobělohorském období, dějin šlechty a jejího životního stylu, resp. role šlechtických sídel a jako míst paměti. 

Vybrané publikace:

Knoz, Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. Brno 2004;

Knoz, Tomáš: Liechtensteinové, Morava a Valtice v 1. polovině 17. stoleti. In: Kordiovský, Emil (ed.): Město Valtice. Valtice 2001, s. 301–315;

Knoz, Tomáš: Erinnerungsorte der Liechtenstein: Einleitende Thesen. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.): Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern. Vaduz 2012, s. 11–32; česká verze: Knoz, Tomáš: Mista lichtenštejnske paměti. Uvodni teze. In: Geiger, Peter – Knoz, Tomáš (edd.): Místa Lichtenštejnské paměti. (Časopis Matice moravské 131, 2012 – Supplementum 3). Brno 2012, s. 23–47;

Knoz, Tomáš: Liechtenstein, Dietrichstein, Wallenstein – drei Wege zum Erfolg. In: Marek Vařeka – Aleš Zářický (edd.): Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der böhmischen Krone, Ostrava – Vaduz, Universität Ostrava – Landesmuseum Vaduz 2013, s. 119-146;

Knoz, Tomáš: Die Liechtensteinischen Schlossresidenzen im Kontext der mährisch-österreichischen Renaissance und des Manierismus.  In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.): Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz 2014, s. 87-136; česká verze: Lichtenštejnská zámecká sídla v kontextu moravsko-rakouské renesance a manýrismu. Zámek Rabensburg. Časopis matice moravské  133, 2013, Supptelentum 5, s. 83-125.