Veröffentlichungen

Liechtensteinisch-tschechische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Synthesebericht der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission

Peter Geiger / Tomáš Knoz / Eliška Fučíková / Ondřej Horák / Catherine Horel / Johann Kräftner / Thomas Winkelbauer / Jan Županič

Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků

Peter Geiger / Tomáš Knoz / Eliška Fučíková / Ondřej Horák / Catherine Horel / Johann Kräftner / Thomas Winkelbauer / Jan Županič

Czech-Liechtenstein Relations Past and Present A Summary Report by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians / English Edition

Peter Geiger / Tomáš Knoz / Eliška Fučíková / Ondřej Horák / Catherine Horel / Johann Kräftner / Thomas Winkelbauer / Jan Županič

Liechtensteinische Speicherorte

JAHR CXXXI / 2012 SUPPLEMENTUM 3 BASED 1869

Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern

Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity

Časopis Matice moravské - ROČNÍK CXXXII / 2013 SUPPLEMENTUM 4 ZALOŽENO 1869

Die Liechtenstein: Kontinuitäten – Diskontinuitäten

Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.)

Lichtenštejnové a umění. Časopis Matice moravské 132/2013, Supplementum 5

Edd.: TOMÁŠ KNOZ A PETER GEIGER

Die Liechtenstein und die Kunst

Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.)

Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století

Časopis Matice moravské - ROČNÍK CXXXII / 2013 SUPPLEMENTUM 6 ZALOŽENO 1869

Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert

Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.)

Lichtenštejnové v českých zemích od středověku do 20. století Majetky, práva, správa

Christoph Maria Merki / Josef Löffler

Das Haus Liechtenstein in den böhmischen Ländern vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert Güter, Rechte, Verwaltung

Christoph Maria Merki / Josef Löffler

Lichtenštejnsko, české země a Československo. Historie mezinárodních vztahů

Susanne Keller-Giger / Rupert Quaderer

Das Fürstentum Liechtenstein, die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei Geschichte der zwischenstaatlichen Beziehungen

Susanne Keller-Giger / Rupert Quaderer hL

Lichtenštejnsko a československé konfiskace z roku 1945 Od druhé světové války po současnost

Václav Horčička / Roland Marxer

Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945 Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart

Václav Horčička / Roland Marxer

Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda

Časopis Matice moravské - Supplementum 7