Czech-Liechtenstein joint Commission of Historians

News

Pracovní schůze komise

Řádné pracovní zasedání komise proběhne 23. listopadu 2018 v Brně.