Czech-Liechtenstein joint Commission of Historians

Dokuments

Liechtenstein. The Princely Collections Vienna-Vaduz

30. November, 2017
Art collections

Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz

30. November, 2017
Art collections

www.landesmuseum.li

Memorandum o budoucí spolupráci

8. September, 2009
Official documents

Memorandum o budoucí spolupráci u příležitosti navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko bylo podepsáno ministry zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejnska.

Memorandum o porozumění

7. April, 2010
Official documents

Memorandum o vytvoření česko-lichtenštejnské Komise historiků

Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

8. October, 2017
Art collections

Donace Jana II. z Lichtenštejna Uměleckopůmyslovému muzeu v Brně

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejska

13. January, 2014
Official documents

Společné prohlášení ministrů zahraničí České republiky a Lichtenštejnského knížectví ke vzájemným vztahům obou států

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

8. October, 2017
Archives guides

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

8. October, 2017
Archives guides

Charaktistika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Olomouc

8. October, 2017
Archives guides

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice